Gå till innehåll
Farsta Ryttarvänner
Farsta Ryttarvänner

Nyheter

Ordföranden har ordet

Har ni tänkt på vad vår klubb heter? Farsta Ryttarvänner! För mig betyder det att vi som är med i Farsta Ryttarvänner är vänner. Eller åtminstone att vi uppträder vänligt, uppmuntrande och stöttande mot varandra. Men lever vi verkligen upp mot det?

Styrelsen i Farsta Ryttarvänner, FRV, har under 2023 tagit initiativet till ett värdegrundsarbete som ska försäkra oss om att vi verkligen lever upp till detta. Tillsammans håller styrelsen och USEK på att tillsammans med Ridskolan ta fram ett dokument som beskriver vad vi menar med vår värdegrund och vad det innebär att leva upp till den. Arbetet leds av Max Bergander i styrelsen men hela styrelsen är engagerad i arbetet.

Värdegrunden har fem ledstjärnor:
 Att visa respekt mot alla
 Att känna sig trygg och välkommen
 Att alla ska känna sig inkluderade
 Att alla gör sitt bästa och stöttar varandra
 Alla tar ett gemensamt ansvar för hästar och material

Just nu håller vi på att stöta och blöta dokumentet i styrelsen och därefter stämma av det med Ridskolan. När det är klart kommer vi att informera hela ridklubben om innehållet i dokumentet och hur det ska genomföras. Vi kommer också att hålla workshops för att
förankra dokumentet så att alla känner sig bekväma med vad vår värdegrund är och innebär.


Er ordförande,
Olof
ordforande@farstaryttarvanner.se

Publicerad: 2023-10-14

Senast uppdaterad: 2023-10-14

Författare: Sussie Viklund

Besöksadress
Farstanäsvägen 6
123 52 Farsta

Postadress
Farsta Ryttarvänner
Christine Dunaker
Gamla Magelugnsvägen 29
125 43 Älvsjö